Työhyvinvointipalvelut

Luonnosta arkeen tarjoaa työhyvinvointivalmennusta työyhteisöille. Valmennus rakennetaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Työssäjaksamisen teemaan rakentuva koulutus voi koostua esimerkiksi seuraavista elementeistä:

  • Luento työhyvinvoinnin perusteista ja vastuista
  • Työuupumuksen välttäminen ja siihen vaikuttaminen
  • Työntekijän oman hyvinvoinnin vaikutus työhyvinvointiin
  • Harjoituksia stressin vähentämiseksi
  • Workshop-osuus, jossa tehdään konkreettisia suunnitelmia työssäjaksamisen parantamiseksi

Koulutuksen sisältö perustuu työuupumuksen ja työssäjaksamisen viitekehykseen korostaen positiivisen psykologian ratkaisuja. Koulutuksen pitäjällä valmentava ja ratkaisukeskeinen ote ja tarkoituksena on motivoida ja tukea työntekijöitä löytämään uudenlainen vire työntekoon.

Pyydä tarjous osoitteesta info@luonnostaarkeen.fi