Tervetuloa mukaan ammentamaan hyvinvointia luonnosta arkeen!

Olen jo useamman vuoden ollut kiinnostunut ihmisten ja erityisesti työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta sekä jaksamisesta ylipäätänsä. Itse ammennan hyvinvointia luonnosta ja haluan auttaa myös muita löytämään luonnon parantavan voiman.

Luonto ei kuitenkaan yksin auta jaksamisessa vaan siitä pitää itse pitää huolta ja osata huomata hälytysmerkit ajoissa. Jaksamisessa hälytysmerkkejä ovat jatkuva väsymys ja/tai univaikeudet, univaikeuksien kautta syntynyt univaje ja ylikierroksilla käyminen, kyynistyminen, elämän ilon kadottaminen sekä työn merkityksen kadottaminen ja unohtaminen.

Jokaisella on vastuu omasta jaksamisesta tiettyyn rajaan saakka. Myös työnantajan tulisi tukea työntekijää jaksamisessa. Itse pyrin tukemaan työntekijöitä oman jaksamisen tunnistamisessa ja omien resurssien kartoittamisessa sekä antamaan neuvoja siihen, miten omaa stressiä voi vähentää ja työtaakkaa keventää.

Luonnossa liikkumisen on tutkitusti todettu vähentävän stressiä. Siksi haluan muun tuen ohella tarjota ihmisille matalan kynnyksen luontopalveluita. Tarjoan mahdollisuuksia saada luonnossa liikkumisesta enemmän irti oppien uutta.

Hyvinvointi on monen tekijän summa. Siksi onkin tärkeää keskittyä kokonaisuuteen yksittäisten tekijöiden sijasta. Kokonaisvaltainen hyvinvointi lähtee oman mielen rauhoittumisesta ja mieluisten asioiden tekemisestä. Lähde mukaan oppimaan ja rentoutumaan!