Koronan vaikutukset kursseihin

Tämä on ollut hyvin poikkeuksellinen kevät, sillä koronan vuoksi olen joutunut siirtämään kosmetiikkakursseja eteenpäin. Näillä näkymin ainakin isommat kurssit tullaan siirtämään kesälle tai syksylle.

Seuraan tilannetta päivittäin, mutta näillä näkymin kursseja ei voida pitää. Mikäli tilanne paranee, voidaan pieniä kosmetiikkakursseja mahdollisesti pitää. Kursseilla tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota hygieniaan.

Villiyrttiretkien osalta tilanne näyttää hieman positiivisemmalta, sillä siellä ollaan ulkoilmassa ja on mahdollisuutta pitää välimatkaa muihin osallistujiin. Kurssien osallistujamäärää olen kuitenkin rajoittamassa tilanteen mukaan.

Jäädään siis rauhassa seuraamaan tilanteen kehittymistä. Tarvittaessa kaikki kurssit voidaan siirtää pidemmälle kesällä tai syksylle, jos tilanne sitä vaatii.